Óm meditace - 21.9.3013 v 18.00

16.09.2013 00:00

Princip Transcendentální meditace spočívá ve využití schopnosti mysli zklidnit se pomocí zpěvu a speciálních zvuků manter.

O čem tedy je TM?

Technika transcendentální meditace (TM) je jednoduchý přirozený postup, který praktikujeme v pohodlné pozici v sedě se zavřenýma očima. Během praktikování této techniky se tělo i mysl zklidní a zažíváme stav kliduplné bdělosti. Mysli je umožněno transcendovat (tj. překročit) veškerou mentální aktivitu, aby zažila nejjednodušší formu vědomí, kdy se vědomí vztahuje samo k sobě - čisté vědomí.

Praktikování techniky TM v nás rozvíjí tvořivý potenciál a přitom odstraňuje nahromaděné stresy a únavu prostřednictvím hlubokého odpočinku, který je získán během tohoto přirozeného procesu. Tento prožitek v nás oživuje vnitřní inteligenci, tvořivost, dynamiku, uspořádanost a organizační sílu, výsledkem čehož se zvyšuje účinnost a úspěch v denním životě.

Technika TM je vědecká a univerzální, nevyžaduje žádnou určitou víru ani přizpůsobení životního stylu. Praktikování techniky TM nevyžaduje žádné úsilí ani soustředění. Je snadné se ji naučit a nevyžaduje to ani žádnou zvláštní schopnost. Praktikují ji lidé každého věku, vzdělání, kultury či náboženství v zemích po celém světě a těší se širokému rozsahu jejích pozitivních účinků.

-odstranění stresu

-zvýšení stability

-zlepšené zdraví

-zlepšené vztahy

-růst inteligence

-růst tvořivosti

-větší štěstí

-zpomalení biologického stárnutí

-růst k vyšším stavům vědomí

-snížení zločinnosti ve společnosti

-vytváření světového míru ...

 

Cena hodinové meditace je 50 kč.


Prosím rezervujte si místo zde.

 

Kontakt

Zuzana Joštová Su-Zen@seznam.cz